Innhold:

Nå kan du realisere drømmen om det gode liv på landet. Her får du 451 694 m² eiet tomt å utfolde deg på.

- Naust tomt ved Setsåvika.
- Nedlagt småbruk med ubegrensede muligheter for alt av fritidsaktiviteter.
- Stort hestgjerde etablert på eiendommen.
- Flott utsikt utover fjorden og gode solforhold. Kveldssol.
- Eget grustak.
- Grustaket er registrert i Direktoratet for mineralforvaltning som Saltdals viktigste forekomst av breelvgrus og ligger ovenfor gården.
- Jakt og fiskerettigheter. Eiendommen er part i elgvall og det er småviltjakt i allmenningen samt laksefiske i Storelva.
- Kan benyttes som fritidsbolig
- Her får du mye mark med mulighet for alt fra hobbyjordbruk til golfbane.
- Forholdsvis kort kjøretur til Fauske og Rognan
- Det foreligger en leieavtale for drift av grustaket. Avtalen gir eier av gårdsnummer 2/bruksnummer 14 en årlig leieinntekt på kr. 30.000,- Leien betales etterskuddsvis 31.12 årlig.
Ved et eventuelt salg betinger avtalen tinglysning av veirett.
- Klart for overtagelse.

Inneholder:

Enebolig:

1. etg: Yttergang, toalettrom, bad, kjøkken, mellomgang med utgangsdør, 1 soverom, og stue. Alle rommene er i dårlig forfatning og må renoveres.

2. etg: 1 stort rom, gang/mellomgang, og 3 soverom. Rommene er uisolert, og delvis ikke innredet. Det er kun døråpninger mellom rommene, uten dører.

Kjeller: Kjellergang, og ett kjellerrom.

Fjøsbygg: Diverse fjøsrom og lagerrom.

Garasje: Plass for bil, og lagermuligheter.

LES MER >>

 

kontakt oss


aeiendom

-

Stargate 59, 8200 fauske
Tlf 75601180


Firmapost@aeiendom.no


apningstider


Mondag - Fredag:08.00-16-00